Loading...

WAS WOLLEN SIE VON UNS?

WIR DENKEN ANDERS


DỊCH VỤ °

THIẾT KẾ

NHẬN DIỆN

THƯƠNG HIỆU

BRAND

IDENTITY

TẠI SAO BẠN CẦN
THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU?

Thương hiệu là nền tảng cơ bản, là bộ mặt sản phẩm giúp thương hiệu bạn gây ấn tượng đầu tiên với người dùng.

Bạn muốn khác biệt, bạn muốn đặc biệt, bạn muốn có người hết mình đồng hành cùng bạn trên con đường sáng tạo.

Wetiv tập trung vào năng lực sáng tạo, sự đổi mới khác biệt để mang lại những thành công khác biệt và tính hiệu quả rõ rệt cho từng dự án.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

1

TIẾP NHẬN
THÔNG TIN
KHÁCH HÀNG

Nhận thông tin và yêu cầu từ phía khách hàng
muốn truyền tải. Hiểu rõ vấn đề khách hàng cần
giải quyết, ghi chép lại và phản hồi với khách hàng.

CHIẾN LƯỢC
VÀ PHƯƠNG ÁN
GIẢI QUYẾT

Chuyên gia chúng tôi sẽ lên kế hoạch, quy
trình nhận diện và tìm ra phương pháp
hữu ích nhất để giải quyết vấn đề của bạn.

2

3

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
VÀ ĐƯA RA
BẢN MẪU

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đưa ra
các bản demo để bạn có thể hình dung
với đúng ý tưởng bạn mong muốn.


HOÀN THIỆN
SẢN PHẨM

Chúng tôi hoàn thiện,
và gửi bạn sản phẩm đúng như ý
bạn mong muốn và đạt quy chuẩn.

4

° KONTAKTDETAILS

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS, WENN ...

Ist Ihre Marke nicht herausragend genug und unterscheidet sie sich von Ihren Mitbewerbern?

Ihre Wünsche werden durch die kreativsten und praktischsten Optionen gelöst.

Wir warten hier immer auf Sie, zögern Sie nicht, Sie jederzeit zu beraten.

° SENDEN SIE, WAS SIE WOLLEN UND

WIR WERDEN ERFÜLLEN